La Junta directiva de FEDPROVECAS va acordar el passat 7 de Gener per via telemàtica la suspensió de les activitats i tancament dels locals. A més recomana a les associacions federades que seguisquen el seu exemple, donada la situació actual i la previsió en pujada sobre la pandèmia.

Tots junts eixirem més forts

La Junta directiva de FEDPROVECAS acordó el pasado 7 de Enero por vía telemática la suspensión de las actividades y cierre de los locales. Además recomienda a las asociaciones federadas que sigan su ejemplo, dada la situación actual y la previsión en subida sobre la pandemia.

Todos juntos saldremos más fuertes